Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 114E Mühendislik Etiği İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Etik değerler; Etik kuramları, Etik kararların toplumsal normlara uygunluğunu değerlendirme, Mühendislik mesleği, Mühendislik mesleğine özgü etik problemler, vaka çalışmaları