Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 111E İşletme Mühendisliğine Giriş İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mühendisliğe Giriş: Mühendislik ile temel bilimler arasındaki farklar; mühendisliğin işlevleri; Mühendislik ve İşletme kavramları; İşletme Mühendisliği'nin tanımı; İşletme Mühendisliği'nin diğer Mühendislikler ve toplum bilimlerle ilişkileri; İşletme Mühendisliği'nin toplumsal ve ekonomik düzendeki yeri; Meslek olarak İşletme Mühendisliği; İşletme Mühendisliği'nde Tasarım: Yeri ve önemi; İşletme Mühendisliği tasarım sürecinde Bilgisayar Kullanımı; Tasarım Sürecinde Kalite; Tasarım Geliştirme I: Sorun saptama, Yöntem, Veri toplama; Tasarım Geliştirme II: Analiz ve Çözüm; İşletme Mühendisliği Tasarım Projesine Giriş; İşletme Mühendisliği ve Tüketici Hakları; İşletme Mühendisliği ve Meslek Örgütleri; İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi Öğrenci Sunuşları I; İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi Öğrenci Sunuşları II