Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
IML 4901 İmalat Müh. Tasarımı I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 1 4 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (IML 311 MIN DD
veya IML 311E MIN DD)

ve (IML 312 MIN DD
veya IML 312E MIN DD)

ve (IML 338 MIN DD
veya IML 338E MIN DD)

ve (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101EL MIN DD)

ve FIZ 101EL MIN DD
ve (KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD)

ve (KIM 101L MIN DD
veya KIM 101EL MIN DD)

ve (MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD)

ve (FIZ 102 MIN DD
veya FIZ 102E MIN DD)

ve FIZ 102EL MIN DD
ve (MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD)

ve (MAK 210 MIN DD
veya MAK 210E MIN DD)

Sınıf Kısıtı 4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.