Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
IML 4901 İmalat Müh. Tasarımı I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 1 4 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (IML 311 MIN DD
veya IML 311E MIN DD)

ve (IML 312 MIN DD
veya IML 312E MIN DD)

ve (IML 338 MIN DD
veya IML 338E MIN DD)

ve ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından (ITB ve/veya SNT seçmeli paket dersleri hariç) başarılı olmak
Sınıf Kısıtı 3.Sınıf ,4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.