Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
IML 337 İmalat Planlama ve Kontrol Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4.5 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 271 MIN DD
veya MAT 271E MIN DD
veya MAK 211 MIN DD
veya MAK 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.