Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ICM 362E Kentsel İç Mekan İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İç mimari tasarımda iç ve dış ilişkilerinin tanımlanması; kentsel iç mekâna ilişkin kavramlar; mekânsal hiyerarşiler ve eşikler; kentsel iç mekân tipolojileri ve karakteristikleri; kentsel atmosfer ve kentsel öğeler; kentsel iç mekânların analiz araçları, yöntemleri ve tasarım değerlendirmeleri; çevresel algı ve biliş, kişisel mekân, mahremiyet, kişisellik; kentsel iç mekâna dair güncel alan çalışmaları; kentsel iç mekân tasarımında yeni konseptler ve alanda sürdürülebilirlik.