Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ICM 360E Sosyal Değişim, Cinsiyet ve Mekan İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sosyal değişim, cinsiyet ve mekân etkileşimine ilişkin feminist and queer yaklaşımlar; sosyal faklılıkların cinsiyet, kimlik, yurtsuzlaştıma vb. boyutlarının kavranması; sosyal katmanlar, yurtsuzlaştırma süreçleri, göç, kentsel ayrışma; üçüncü-dalga ve cinsiyetle ilgili ard-yapısalcı etkileşimler; cinsiyet bağlamındaki güncel paradigmalar ve cinsiyet olgusunun cinsellik, ırk, sınıf ve özne/öznellik ve sosyal düzenle ilişkili diğer izleklerle olan karmaşık ilişkileri.