Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ICM 353E Sağlık ve Tasarım İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sağlık mekânlarının tarihsel değişimi; iç ve dış mekandaki tedavi ortamlarında mekan atmosferi: kent ve peyzaj ölçeğinde tedavi edici mekanlar; sağlık mekânlarına ilişkin yönetmelikler ve interdisipliner yaklaşımlar; sağlık mekânları ihtiyaç programları ve mekân organizasyonları; acil, poliklinik, ameliyathane, hasta odası ve diş kliniği tasarımları; Kanıta Dayalı Tasarım; geçerli kanıtın elde edilmesi; gözlem teknikleri; analiz araçları; kullanıcı değerlendirmeleri; tasarım çıktılarının karşılaştırmalı değerlendirmesi.