Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ICM 317E Çevresel Psikoloji İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Çevresel psikolojinin tanımı ve iç mimari tasarım ile ilişkisinin açıklanması; çevresel psikoloji çalışmalarında farklı yaklaşım ve teknikler; mekansal etkilerin değerlendirilmesi; iletişim, kuram ve mekan kavramları; çevre-davranış konuları: çevresel algı ve biliş, kişisel mekan, kişiselleştirme, mahremiyet kavramları, mekana bağlılık, sosyal etkileşim, iç mekanda davranışları yönlendiren kültürel unsurlar; çalışma alanında yeni kavramlar ve sürdürülebilirlik.