Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ICM 121E Sanat ve Kültür Tarihi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Teorik giriş; Prehistorik çağdan günümüze resim, heykel, mimari, fotoğraf ve tasarım objelerinin sosyo-ekonomik, politik, dini ve kültürel perspektiften irdelenmesi; sanat eserinin analiz ve yorumu; sanatçılar; görsel yapıtlar üzerinden iç mekan okumaları; güncel sergilerin takip edilerek eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi.