Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
HUK 218 Ticaret Hukuku Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ticari hayatın temel oyuncuları, şirketler veya tacirler ile bunlarla etkileşim içerisinde olan kişilerdir. Bu kişilerin arasındaki ilişkiler ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ticaret hukukunun temel amacıdır. Bu kapsamda tacir, tacir olmanın hükümleri ile şirketler ve ticari hayatın diğer temel oyuncuları hakkında bilgi sahibi olmak artık girişimci, çalışan, yatırımcı veya tüketici olsun tüm kişiler için bir zorunluluktur. Bu ilişkiler ve hayattaki yansımaları dersimizin konusunu teşkil etmektedir.