Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
HUK 217 AR-GE Hukuku Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Rekabetin öne çıktığı dijital çağda, ticari hayattaki en önemli rakabet üstünlüğü elbette katma değeri yüksek teknolojik ürün üretilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bunu başarabilmenin de temel yolu ARGE yapabilmek ve teknoloji üretimi odaklı bir şirket olabilmekten geçmektedir. ARGE yapabilmek hem yapanları hem yaptıranları hem de ARGE’nin çıktılarını kulllananları doğrudan ilgilendiren çok taraflı bir ilişkidir. Bu ilişkileri, tarafların hak ve yükümlülüklerini ARGE hukuku dersinde konu edineceğiz.