Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
HUK 214 Teknolojik Yeniliklerin Korunması Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Fikri mülkiyet hakları kavramı, kapsamı, tarihi gelişimi ve kaynakları, dünyadaki uygulamalar, fikri mülkiyet haklarının türleri: özellikle telif hakları, marka, ticari sır ve patent, korumanın şartları, fikri mülkiyet hakkına tecavüz ve tecavüz halinde hak sahibinin yetkileri, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi, özellikle lisans sözleşmeleri.