Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
HUK 213 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İnsan yaşamının korunması, devletin en temel yükümlülüğüdür. Çalışma insanları işten kaynaklı risklere maruz bıraktığından, çalışanların sağlık ve güvenliğinin özel olarak korunması, iş hukukunda ayrı bir öneme sahiptir. Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması niteliği gereği tıp ve mühendislik alanlarını ilgilendirse de, işverenlerin yükümlülüğü olarak iş sağlığı ve güvenliği hukukun düzenleme konusudur. Bu itibarla derste, iş sağlığı ve güvenliğinin devlet, işveren ve işçi olarak hukuki çerçevesi incelenecektir.