Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
HUK 211 Sosyal Güvenlik Hukuku Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kişilerin iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik ve diğer tüm sosyal risklere karşı korunması, devletin Anayasadan doğan temel yükümlülüklerindendir. Sosyal güvenlik hukuku şemsiyesi altında devletin vatandaşlarına bu risklere karşı sosyal sigorta tekniği ile koruma mekanizmaları, dersin konusunu oluşturmaktadır.