Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
HUK 201 İş Hukuku Türkçe Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu dersin çerçevesini iş hukukunun ana konuları oluşturmaktadır. Bu çerçevede ele alınacak konular şu şekilde gruplandırılabilir: ilgili hukuk dalının gelişimi, temel ilkeleri, temel kavramları (işçi, işveren, işyeri ve iş sözleşmesi gibi).