Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 4902 Gemi Mak. İşl. Müh. Tasarımı II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 8 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GMI 4901 MIN BB
veya GMI 4901E MIN BB
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
GMI 4901 ve 4902 tasarım dersleri; öğrencilerin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgileri kullanarak uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar olan tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik uygulamaları içerir. Bir gemi makinesi, bir sistem veya bir sürecin tasarımı, ucu açık projeler kapsamında ele alınır ve öğrenciler arasında oluşturulan takımlar yardımıyla gerçekçi kısıtlamalar altında etik yöntemlerle sorun çözülmeye veya alternatif çözüm yolları üretilmeye çalışılır. Elde edilen sonuç ve öneriler geniş bir dinleyici kitlesine efektif bir şekilde sunulur. GMI 4902 dersi, tasarımın üretim (çözüm uygulaması) ve sonrasındaki safhalarını içerir.