Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 473 Gemi Dizel Makineleri III Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 4 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GMI 392E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Teorik ve gerçek çevrimler. Isı hesapları. Yanma ve yanma verimi. Ortalama basınç, endike güç, fren gücü, mekanik kayıpların gücü. Verimler; teorik verim, ısıl verim, dolgu verimi, hacimsel verim vb. Yakıt tüketimleri. Makine performans diyagramları.