Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 436E Kalite ve Emniyet Yönetim Sistemleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yönetim sistemleri. Denizcilik endüstrisi paydaşları. Gemi emniyet yönetim sistemi. Uluslararası standartlar. ISO 9001 gerekleri. ISO 14001 gerekleri. OHSAS 18001 gerekleri. ISO 50001 gerekleri. Entegre yönetim sistemleri. Ana performans göstergeleri. Süreç iyileştirme teknikleri. Düzeltici ve önleyici faaliyetler. Acil durum yönetim süreci. Gemi bakım-onarım planlama süreci. Eğitim ve emniyet farkındalık. Yönetim sistemleri denetimleri.