Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 411 Gemi Makineleri Operasyonu II Türkçe Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GMI 311 MIN DD
veya GMI 311E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.