Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 392E Açık Deniz Eğitimi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
12 30 0 24 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (DFH 111 MIN DD
veya DFH 111E MIN DD)

ve (GMI 322 MIN DD
veya GMI 322E MIN DD
veya GMI 324 MIN DD
veya GMI 324E MIN DD)

ve (GMI 383E MIN DD
veya GMI 384E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders STCW kapsamında gemide yapılan 6 aylık şu uygulamaları içerir: Gemi ana ve yardımcı makineleri ve ilgili kontrol sistemleri, gemi devre sistemleri, elektrik, elektronik ve kontrol sistemleri, ilgili sistemlerin operasyon, bakım tutum ve tamiri, makine dairesi vardiyası, dâhili iletişim sistemleri, el ve ölçü aletleri, takım tezgâhları, deniz kirliliğini önleme şartları, liderlik ve takım çalışması becerileri, gemi, personel ve çevre emniyeti.