Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 391E Açık Deniz Eğitimi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
15 30 0 30 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (GMI 101 MIN DD
veya GMI 101E MIN DD)

ve (GMI 121 MIN DD
veya GMI 121E MIN DD
veya GMI 108 MIN DD)

ve (GMI 221 MIN DD
veya GMI 221E MIN DD)

ve (GMI 222 MIN DD
veya GMI 222E MIN DD)

ve (DFH 292 MIN DD
veya DFH 292E MIN DD)

ve GMI 331E MIN DD
ve (GMI 311 MIN DD
veya GMI 311E MIN DD)

ve GMI 381E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.