Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 342E Denizcilik Kuralları ve Düzenlemeleri İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Uluslararası Denizcilik Örgütü, Konvansiyon ve kodlar. Kural inceleme yaklaşımı, sürdürülebilir deniz taşımacılığında gemi makine işletme mühendislerinin rolü. STCW 78 sözleşmesi, 2010 yeniliklerinin adaptasyonu. SOLAS 74 sözleşmesi, ISM kod ve ISPS Kod uygulamaları. MARPOL 73/38 sözleşmesi ve ekleri. Kaza İnceleme Kodu ve kaza analizi teknikleri, LSA Kodu, FSS Kodu, Balast Suyu Sözleşmesi ve deniz teknolojisi gereksinimleri, NOx Teknik Kod gereksinimleri, ILO ve MLC’2006. Denizcilik kurallarının makine dairesi tasarımına ve operasyonlara etkisi, Deniz teknolojileri ve yazılımları, Liman devlet kontrol denetimleri, yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri, gemi dokümantasyonu, Denetim sonuçları.