Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 322 Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4 1 0 3
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (GMI 232 MIN DD
veya GMI 232E MIN DD)

ve (GMI 233 MIN DD
veya GMI 233E MIN DD)

ve (GMI 253 MIN DD
veya GMI 253E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.