Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 315 Deniz Ekolojisi Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Denizel çevre. Deniz dibinin topografyası. Akıntılar. Dalgalar ve kıyısal süreçler. Pelajik ve bentik bölgelerde yaşam. Haliçler, sulak alanlar ve kıyısal gelgit alanları. Ekolojik prensipler ve kavramlar; biyolojik çeşitlilik. Popülasyon dinamikleri; üreme stratejileri. Yayılım, göç ve istila. Kaynaklar, yarar ve rekabet, avcı-av dinamikleri, besin zincirleri. Balıkçılık ekolojisi. Çevre koruma; denizel biyoçeşitliliğe tehlike oluşturan unsurlar. İklim değişikliği, antropojenik faktörler, aşırı kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik.