Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 313 Gemi Buhar Kazanları ve Operasyonu Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 3 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Su buharı oluşumu. h-S ve T-S diyagramları. Kazanlarda yanma. Kazanlarda kayıplar, verim ve yakıt tüketimi. Alev ve su borulu kazanlar, operasyonları ve bakımı. Kazan donanımları, sorunlar ve çözümleri. Kazanlarda kışır ve korozyon. Kazan sularının ıslah edilmesi ve kazan su testleri. Kazan sörveyleri.