Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 301 Deniz Hukuku Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Hukukun temel kavramları. Uluslararası deniz hukuku. Devletlerin deniz alanları: Haklar ve yargılama. Montrö Sözleşmesi ve Türk boğazları. Kutuplar hukuku. IMO’nun yapısı ve işlemesi. Deniz kirliliği hukuku. Bayrak, sicil ve denize elverişlilik. Gemiadamlarının sorumlulukları. Deniz İş Kanunu. Gemi işletmeciliği hukuku. Deniz ticareti sözleşmeleri. Kazalar, müşterek avarya, çatma ve kurtarma.