Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 261E Akışkanlar Mekaniği İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Temel kavramlar. Hidrostatik. Bir noktada basınç. Sıvı ve gazlarda basınç dağılımı. Basınç kuvvetlerinin hesabı. Kaldırma kuvveti. Bir boyutlu akımların temel denklemleri (süreklilik, enerji ve impals-momentum denklemleri). Navier-Stokes denklemleri. Bernoulli denklemi. Borularda akış. Sınır tabakası kavramı. Boyut analizi ve benzerlik yasaları.