Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 233 Gemi Dizel Makineleri II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4 2 0 1
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yakıt sistemleri. Yağlama ve yağlama sistemleri. Soğutma sistemleri. Hava sistemleri. Egzoz sistemleri. İlk hareket ve tornistan yöntemleri. Yanma ürünleri ve çevre. Planlı bakım sistemleri. Vardiya tutma esasları. Sevk sistemleri. Emisyon kontrolü.