Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 231 Müh. Sistem. Nümerik Analizi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD)

ve (MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.