Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 224 Gemi Elektroniği Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 2 1 0 1
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 102E MIN DD
veya FIZ 102 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Elektroniğin temelleri. Devre teorisi. Yarı iletkenler. Diyotlar ve diyot devreleri. Transistörler; BJT ve FET. Transistörlü anahtarlama ve yükselteç devreleri. Dijital elektronik. Güç elektroniği. Elektronik devre elemanlarının testi. Ölçüm cihazları. Gemi makineleri ve sistemlerindeki elektronik uygulamalar (Anahtarlama, yükseltici, ölçümler, hata bulma).