Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 213 Termodinamik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Temel termodinamik özellikler. Enerji, ısı ve iş. Termodinamiğin kanunları. Carnot ilkeleri. Clausius eşitsizliği. Entropi. Entropinin artışı ilkesi. Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Buharlı güç çevrimleri. Soğutma çevrimleri, ısı pompası. Performans problemleri.