Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 210 Titreşimin Temelleri Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Tanımlama ve terminoloji. Basit harmonik hareket. İki basit harmonik hareketin kombinasyonu. Sönümsüz titreşimler. Burulma titreşimleri. Krankşaft ve pervane burulma titreşimleri. Kritik hız. Titreşim söndürücüler. Doğal frekansın saptanması. Sönümlü titreşimler. Düzgün cebri titreşim. Elektriksel devreler. Serbestliğin iki derecesi. Çok kütleli parçalanmış sistemler.