Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 209 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Katı modelleme ve CAD sistemlerine giriş. Blok katı modelleri çizmek. Kesit katı modellemesi yapmak. Boru devreleri katı modelleri çizmek. Montaj ve patlatılmış demontaj katı modelleri oluşturmak. Katı modellerde animasyonlar geliştirmek.