Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 201 Gemi Elektrotekniği Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 102 MIN DD
veya FIZ 102E MIN DD
veya FIZ 106 MIN DD
veya FIZ 106E MIN DD
veya GUV 114 MIN DD
veya GMI 109 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.