Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 131E Müh. Sistem. Nümerik Analizi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 101 MIN DD
veya MAT 101E MIN DD
veya MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Hata analizi. Taylor serileri. Kök bulma yöntemleri. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Optimizasyon. Eğri uydurma. En küçük kareler metodu. Enterpolasyon-ekstrapolasyon. Sayısal türev ve entegrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin çözüm metotları. Bilgisayarlarda sayı sistemleri. Stabilite ve hata yayılması. Polinomlar. Başlangıç değer problemleri.