Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 117 Gemi Mak. İşletme Mühendisliğine Giriş ve Etik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemi makineleri işletme mühendisinin görev, yetki ve sorumlulukları. Ticaret gemilerinin genel sınıflandırılması ve özellikleri. Gemi makinelerinin sınıflandırılması. Gemi ana ve yardımcı makineleri. Buhar kazanları. Güverte makineleri. Etik kavramının tanımı. Etiğin hedef ve amaçları. Mühendislik Etiği İlkeleri. Liderlik ve etik liderliğin önemi.