Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GMI 114 Malz. Bilgisi ve Üretim Yöntemleri Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Malzeme bilimine giriş. Metalik malzemelerin yapıları ve faz diyagramları. Metallerin mekanik özellikleri. Çelik, dökme demir ve demir dışı metallerin esasları ve sınıflandırılması. Metallerin ısıl işlemleri. Tahribatlı ve tahribatsız muayene (test) yöntemleri. Kompozit malzemeler ve üretim yöntemleri. Korozyon ve korozyondan korunma. Uluslararası malzeme standartları. Klasik üretim yöntemlerinin sınıflandırılması; kaynak yöntemleri, döküm yöntemleri ve plastik şekil verme.