Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 441 Proses Kontrol Türkçe Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Proses kontrolle ilgili temel kavramlar; gıda endüstrisinde kontrol parametre ve sistemlerinin önemi ve uygulaması; açık ve kapalı döngü kontroller; matematiksel modelleme; Bir vaka analizi: sıcaklık kontrolü; geri beslemeli kontrol ve performans kriterleri; ölçüm aletleri; sayısal bilgisayarlı kontrol döngüleri.