Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 438 Avrupa Birliği Hukukunda Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adının Korunması Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Avrupa Entegrasyon Tarihi, Avrupa Birliği Kurumları, Ücretsiz Avrupa Birliği'nde İnsan, Mal, Hizmet ve Sermaye Hareketi Yasa, Coğrafi İşaretlerin Kırsal Kalkınmaya Etkisi, Coğrafi İşaretlerin ve Menşe İşaretlerinin Korunması AB Hukukunda Tarım Ürünleri ve Gıda Maddelerinin Korunması AB Hukukunda Alkollü İçkilerle İlgili Coğrafi İşaretler, AB'de Şarapta Coğrafi İşaretler ve Menşe İşaretleri Hukuk, AB Hukukunda Garantili Geleneksel Uzmanlığın Korunması, Duyusal Analiz ve Belirlemede Kullanılan Diğer Enstrümantal Teknikler Gıda Maddesine İlişkin Coğrafi İşaretler