Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 424 Gıda Kalite Kontrol Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kalite kavramı ve ilişkili tanımlar; gıda kalitesi ile ilişkili ulusal ve uluslararası yasalar ve standartlar; gıda endüstrilerinde kalite güvence sistemleri ve toplam kalite yönetimi; kalite yönetim araçları; gıda güvenlik sistemleri; istatistiksel kalite kontrol; farklı gıda grupları için kalite kriterleri, sınır değerleri ve kalite izleme sistemleri; gıda kalitesi test metotları; gıdaların izlenebilirliği ve orjinalliği; kalite ile ilgili etik konular.