Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 415 Soğukta Saklama Teknolojisi Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kapsamında, soğutma kavramı ve önemi, ozon tabakası ve sera etkisi gibi güncel çevresel olaylar ile ilgili sınırlamalar, gıda ürünlerinin soğukta saklanması, soğutma çevrimleri, soğuk hava depoları, modifiye atmosferde paketleme, kontrollü atmosferde depolama, dondurma, soğuk hava depolarındaki enerji korunumu, ürün bazlı uygulamalar, soğutma sistemlerindeki proses kontrol ekipmanları konuları üzerinde durulacaktır.