Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 413 Biyoteknoloji Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mikroorganizma, bitki ve hayvanlar gibi canlı organizmaların, bu organizmalardan izole edilen hücrelerin, enzimlerin yeni gıda ürünleri ve katkı maddeleri eldesinde kullanımları, gıda işleme tekniklerinin geliştirilmesi, gıdalarda genetik modifikasyon uygulamaları ve gıda güvenliği açısından irdelenmesi, ilgili yeni gıda analiz teknikleri.