Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 408E İstatistiksel Metotlar İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 2 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ürün kuralı, permütasyon, kombinasyon, kavram Olasılık Kolmogorov aksiyomları, koşullu olasılık ve bağımsızlık, rastgele değişkenler, Olasılık yoğunluğu fonksiyon dağılım fonksiyonu, ayrık ayrımlar: Bernoulli, Binom, Poisson, sürekli dağılımlar: Normal, Gama, Üstel, Beklenti, Moment oluşturma fonksiyon, ortalama, varyans, standart sapma, kovaryans, korelasyon, Chebchev'in eşitsizliği, Tahmincisi ve özellikler, maksimum olabilirlik tahmin edicileri, Güven aralıklar, Hipotez testi, Bir ve iki örnek test için anlamına gelir, Regresyon.