Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 351 Kütle Aktarımı Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kütle aktarımındaki temel prensipler ve kanunlar; gaz, katı ve sıvı sistemler için difüzyon modelleri, süreklilik eşitliği ve kararlı hal difüzyon modeli; konveksiyonla kütle aktarımı