Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuarı Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 0 0 4
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gıdaların fiziksel ve termal özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı aktarımı, ayırma teknikleri, kurutma, katı-sıvı ekstraksiyon, ambalajlama özellikleri ile ilgili laboratuar uygulamaları