Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 331E Gıda Mühendisliği Temel İşlemler I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GID 111E MIN DD
veya GID 112E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu derste gıda işleme kavramı, gıda hammadde işleme, tanecikli malzemelerin karakteristiği, boyut küçültme, fiziksel ayırma işlemleri, filtrasyon, sedimantasyon, santrifüj gibi konulara vurgu yapılarak anlatılmaktadır.