Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 224 Gıda Toksikolojisi, Kontaminantlar&Katkılar Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gıda Toksikolojisine giriş, Toksikolojik Bileşenler hakkında genel bilgilerin öğretilmesi, (LD50, NOEL, ADI, MAC, etc.), gıda güvenliğine ilişkin yasal otoriteler ve kurumlar , Proses sırasında oluşan Gıda Kontaminantları, (akrilamidler, nitrozaminler, PAH lar, vb), çevresel kontaminantlar (radyoaktif bileşenler, ağır metaller, dioksinler, vb. ), tarım uygulamaları ile gıdaya geçen kontaminantlar (hormonlar, pestisitler), mikroorganizma metabolitleri(bakteri ve küf toksinleri), doğal toksinler, allerjenler, Genetik Modoifiye Gıdalar, bu kontaminantların gıda kalitesi ve güvenilirliği açısından önemi, etiketleme kuralları II. Bölüm: Gıda Katkıları ve gıda gkalitesinde, güvenilirlik ve prosesinde gıda katkılarının önemi, ilgili yasal düzenlemeler, gıdaların besin ögelerince zenginleştirilmesi ve etiketleme kuralları