Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 212 Termodinamik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 7 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kapsamında termodinamik ile ilgili temel kavramların, saf madde ve ilgili tablolarının öğrenilmesi sağlanacak; açık ve kapalı sistemlerde birinci yasa incelenecek, nemli hava ile ilgili bilgiler ve işlemler tartışılacaktır. Bu konuları takiben entropi ve önemi ile açık ve kapalı sistemlerde ikinci yasa incelenecektir. Son olarak buharlı güç ve soğutma çevrimleri üzerinde durulacak, gıda sanayinde ısı pompalarının uygulamaları üzerinde durulacaktır.