Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 401E Fiziksel Jeodezi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders kapsamında Fiziksel Jeodezi’nin konusu içinde yaralan yeryuvarı ve yeryuvarı gravite alanı parametrelerinin, zamansal değişimleri ile belirlenmesi, modellenmesi ve analizi konu edilmektedir. Jeodezik altyapıda presizyonlu bir ülke Geoit Modelinin jeodezik çalışmalar ve mühendislik uygulamalarında nokta yükseklik bilgisinin üretilmesinde kullanılması önem arz eder. Bugün geoit modelleri, ülke jeodezik altyapısının önemli bir bileşenidir ve belirlenmesi, kullanılması geomatik mühendisliği disiplininin uygulama alanı içerisinde yer alır. Dersin içeriğinde: Fiziksel Jeodezinin temellerinden kısaca söz edildikten sonra, yeryuvarı gravite alanı ve geoit modelinin hesaplanmasında kullanılan yersel ve uydu verileri ve yöntemler işlenmektedir. Yer gravite alanına ilişkin farklı parametrelerin jeodezideki işlevi, yükseklik sistemlerinin tanımlanması ile aralarındaki bağıntılar irdelenerek, bir geoit modelleme yönteminin çalışmanın amacına göre seçilmesi (hesaplanması) ve uygulamada kullanılması konuları ile devam edilmektedir.