Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 382E Geomatik Projesi III İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 8 0 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (GEO 282 MIN DD
veya GEO 282E MIN DD
veya JDF 282 MIN DD
veya JDF 282E MIN DD)

ve (GEO 204 MIN DD
veya GEO 204E MIN DD
veya JDF 232 MIN DD
veya JDF 232E MIN DD)

ve (GEO 309 MIN DD
veya GEO 309E MIN DD
veya JDF 331 MIN DD
veya JDF 331E MIN DD)

ve (GEO 208 MIN DD
veya GEO 208E MIN DD
veya JDF 321 MIN DD
veya JDF 321E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
GPS/GNSS teknikleri kullanarak jeodezik ağ tasarımı, ölçülmesi, hesabı ve analizi başta olmak üzere temel fotogrametrik ve uzaktan algılama ile sayısal üretimin ele alındığı bir derstir.